fc2ブログ
震災から福島に8年・・・地元名古屋で再スタートです!
2018年度支援金5月
2006年07月09日 (日) | 編集 |
05-31 KM様3,000 SM様4,000 WK様3,000 SK様20,000

05-30 MT様20,000 AE様20,000 TY様5,000 UH様10,000

05-29 SY様20,000 SM様3,000

05-28 TK様5,000 UR様3,000 KM様5,000 KT様8,000

05-27 MK様3,000 IK様1,500

05-25 OIK様6,000 FK様2,000 MY様3,000 SS様1,000 NR様30,000

05-22 KK様20,000 MS様6,000 OA様5,000

05-21 KS様5,000 KT様100,000

05-19 KA様1,000 S様1,000

05-18 OM様3,000 IN様5,000 KK様30,000 KA様1,000 
        株)グッドゥ様より広告協賛費16,001円 皆様クリックありがとうございました!

05-17 KN様5,000

05-16 MF様1,000

05-14 HK様5,000

05-13 UUN様4,000

05-11 OK様3,000

05-10 SM様20,000 UE様5,000

05-09 MK様5,000 WM様20,000 MT様1,00005-08 MM様5,000 SK様30,000

05-07 YA様10,000 YC様2,000 NT様4,000 OA様2,000

05-05 OT様5,000 MM様1,000

05-03 MR様5,000

05-02 NY様3,000 NK様3,000 NM様20,000

05-01 KT様3,000 FY様10,000